logga
Essunga IS
logga
Årsmöte
Tisdag den 17/2 kl 1900 är det årsmöte för Essunga IS på Ekvallen.

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen.
2015-01-09